Sevimli Koalalar Hakkında Şaşırtıcı 10 Bilgi

Ezgi Kurt
Okuma Süresi: 8 Dakika

Koalalar ağaçlara sarılmış miskin halleri ve sevimli tavırları ile tanıdığımız canlılardır. Avustralya’nın doğu ve güney kıyıları boyunca yaşayan endemik canlılarından biridir. Ne yazık ki, herkes tarafından bilinen en önemli gerçek, nesli tükenmekte olan canlılar olduğudur. Hatta bilim insanları, koalaların neslinin işlevsel olarak tükendiğini söylemektedirler. Bu içerikte, nesli tükenmekte olan sevimli koalalar hakkında daha önce duymadığınız birçok bilgiyle karşılaşabilirsiniz. İşte size koalalarla ilgili bazı ilginç gerçekler…

1. Koalaların İnsanlar Gibi Parmak İzleri Vardır

Koalaların İnsanlar Gibi Parmak İzleri Vardır
Koalaların İnsanlar Gibi Parmak İzleri Vardır

Koalaların farklı fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Boyları 60-90 cm arasında değişirken ağırlıkları 4-20 kg arasında değişebilir. Koalalar genellikle gümüş gri ile çikolata kahve arasında değişen renklere sahiptir. Kuzey Avustralya’da yaşayan koalalar, güneyde yaşayanlara göre daha açık renkli ve küçük yapıdadır. Koalaların sırt bölgesinde yer alan tüyleri daha kalın ve uzundur, karın bölgesindekiler ise daha kısadır. Erkekler ile dişileri fiziksel görünümlerinden ayırt etmek mümkündür. Erkeklerin göğsünde tüysüz bir bölge bulunur ve bu bölgede koku bezleri yer alır. Ayrıca, erkekler dişilere göre daha kıvrık burun yapısına sahiptirler. Koalaların ağaçlarda yaşamalarına ve tırmanmalarına uygun kıvrımlı pençeleri bulunmaktadır.

2. Yanaklarında Bulunan Torbalara Yaprak Saklarlar

Yanaklarında Bulunan Torbalara Yaprak Saklarlar
Yanaklarında Bulunan Torbalara Yaprak Saklarlar

Koalalar, ağaçlarda yaşayan ve otobur bir canlıdır. Besinlerini yapraklarla karşılarlar ve genellikle okaliptüs ve mavi sıtma ağacı yapraklarını tüketirler. Koalaların ilginç bir özelliği de, yedikleri yaprakların zehirli olup olmadığını kolayca anlayabilmeleridir. Avustralya’da yaklaşık üç yüz farklı tür okaliptüs bulunur ve bunların çoğu insanlar dâhil birçok canlı için zehirlidir. Ancak sadece 12 tür okaliptüsün zehir miktarı azdır ve koalaların tüketimine uygundur. Koalaların mideleri, yaprakların içerdiği toksinlere dayanıklıdır ve bazı bakterilerin de yardımıyla bu yaprakları kolayca sindirebilirler. Bir yetişkin koala, boyutlarına göre fazla gibi görünse de, gün içinde yaklaşık bir kilogram yaprak tüketebilir.

3. Günün 20 Saatini Uyuyarak Geçirebilirler

Günün 20 Saatini Uyuyarak Geçirebilirler
Günün 20 Saatini Uyuyarak Geçirebilirler

Sevimli koalalar genellikle tembel tavırları ve sürekli ağaç üzerinde uyuyan halleri ile bilinirler. Bu sevimli hayvanlar, daha önce de belirtildiği gibi yapraklarla beslenirler ve özellikle okaliptüs ve mavi sıtma ağaç yapraklarının besin değerleri oldukça düşüktür. Bu nedenle, düşük enerji alarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalırlar ve genellikle sedanter yani halk dilinde “tembel” olarak adlandırılan bir yaşam tarzı sürerler. Bu tembellikleri nedeniyle, günün yaklaşık olarak 20 saati uyuyarak geçirebilirler.

4. Gebelikleri 33-35 Gün Arası Sürmektedir

Gebelikleri 33-35 Gün Arası Sürmektedir
Gebelikleri 33-35 Gün Arası Sürmektedir

Koalaların gebelik süreleri oldukça kısadır ve yalnızca 33-35 gün sürer. Ancak, gelişim süreleri diğer hayvanlara göre oldukça uzundur. Yeni doğan bir koala sadece 2,5 cm uzunluğunda ve bir kurşun kalem kadar geniştir. Bu kadar kısa gebelik süresine ve küçük boyutlu yavrulara rağmen, dişi koalalar her gebelik döneminde yalnızca bir yavru doğururlar. Anne koala yavrusunu 6 ay kadar kesesinde taşır. Bu süre içinde yavru koala kürklenme sürecini tamamlar, ancak gelişimi tam olarak tamamlanmaz ve altı aydan sonraki süreçte de yavru koala, geceleri kesede kalmasına rağmen, gün içinde kesenin dışında zaman geçirmeye başlar. Nesli tükenmekte olan bu sevimli hayvanlar tamamen olgunluğa erişmek için dört yaşına kadar beklemek zorundadırlar.

5. Doğdukları Orman Dışında Yaşayamazlar

Doğdukları Orman Dışında Yaşayamazlar
Doğdukları Orman Dışında Yaşayamazlar

Nesli tükenmekte olan sevimli koalaların beslenme alışkanlıkları, yaşam döngüleri ve yaşamlarındaki diğer özellikler hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Bunlar arasında en ilginç olanlardan biri, koalaların okaliptüs yapraklarıyla beslenmelerine rağmen, bazı okaliptüs türlerinin koalalar için zehirli olabileceğidir.

Tabiat bilginleri tarafından oldukça düşündürücü olan bu konuya açıklığı getiren ise kimyacılar olmuştur. Kimyacıların yaptığı bir araştırmada, genel olarak yaşam alanları olan ormanlardaki okaliptüsler ile beslenen koalalarda bir problem görülmemiştir. Ancak, farklı okaliptüs türlerinin bulunduğu ormanlara alınan koalaların, söz konusu okaliptüsler ile beslendikten sonra zehirlenerek yaşamlarını kaybettikleri gözlemlenmiştir.

Öte yandan, koalaların zehirli yaprakları tanıyarak zehirsiz olanları yiyebilmesi özelliği ile bilinmesine rağmen, bu konu tabiat bilimciler arasında hala kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bununla birlikte, koalaların nesli tükenmekte olan türler arasında yer aldığı ve koruma altına alınmaları gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği bulunmaktadır.

6. Ağaçlara Sarılarak Vücut Isı Dengesini Korurlar

Ağaçlara Sarılarak Vücut Isı Dengesini Korurlar
Ağaçlara Sarılarak Vücut Isı Dengesini Korurlar

Yapılan araştırmalar, koalaların vücut ısılarını dengeleme amacıyla ağaçlara sarılmalarının ve günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirmelerinin yanı sıra, soğuk havalarda ağaçların yüksek kısımlarında durduklarını ve havaların ısınmasıyla birlikte alt dallara inip sarıldıklarını ortaya koymuştur. Araştırmacılar, koalaların vücut ısısını nasıl dengeledikleri üzerine çalışmalar sırasında uzun süre gözlem yapmışlar ve elde ettikleri veriler, havanın sıcaklığına ve ağaç gövdelerinin sıcaklığına göre 7 derece daha düşük olan koala vücut sıcaklıklarının, ağaçlara sarınarak dengelediğini göstermiştir. Bu sayede koalalar, sıcak havalarda da serinleyerek vücut ısılarını koruyabilmekte ve hayatta kalabilmektedirler.

7. Her Koalanın Evi Birkaç Ağaçtır

Her Koalanın Evi Birkaç Ağaçtır
Her Koalanın Evi Birkaç Ağaçtır

Koalalar, yaşam alanları olarak ağaçları kullanırlar ve genellikle birkaç ağaçlık bir alanda hareket ederler. Bu alan, ev aralığı olarak adlandırılır ve diğer koalaların ev aralıklarıyla örtüşecek şekilde yerleştirilir. Koalalar normal dönemlerde birbirlerinin evlerini ziyaret etmezler, ancak üreme dönemlerinde diğer koalaların evlerine giderler. Ancak, geçtiğimiz yıl Avustralya’da kereste elde etmek için birçok mavi okaliptüs ağacı dozerlerle yıkıldı ve bu ağaçların koalaların evleri olduğu unutuldu. Onlarca koala, evlerini ve sonunda hayatlarını kaybetti. Bu nedenle, doğal yaşam alanlarının korunması ve çevre kirliliğine karşı mücadele edilmesi koala popülasyonunun devamı için son derece önemlidir.

8. Sevimli Koalalar İyi Birer Yüzücüdür

Sevimli Koalalar İyi Birer Yüzücüdür
Sevimli Koalalar İyi Birer Yüzücüdür

Koalalarla ilgili bilgiler arasında oldukça ilginç olan bir bilgi, keseli hayvanların suyu sevmediği yönündeki genel kanının aksine, koalaların iyi yüzücüler olduğudur. Avustralya nehirlerinde serinleyen ve yüzme keyfi yapan sevimli koalalara sıklıkla rastlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, Gold Coast’ta hafta sonu etkinliğine katılan kanocular, kanolarına tırmanan bir koala ile karşılaşarak oldukça şaşırmış ve bu anı görüntülemişlerdir. Bu da koalaların iyi yüzücüler olduğunu gösteren bir diğer kanıt olarak kaydedilmiştir.

9. Koala Aborjin Dilinde “Su Yok” Demektir

Koala Aborjin Dilinde “Su Yok” Demektir
Koala Aborjin Dilinde “Su Yok” Demektir

Nesli tükenmekte olan sevimli koalalara, Aborjinler tarafından verilen isim “su yok” ya da “içecek yok” anlamına gelen “koala” kelimesidir. Bu isim, koalaların neredeyse hiç su tüketmemelerinden kaynaklanmaktadır. Koalaların vücutlarının su ihtiyacının büyük bir kısmını, gün içerisinde tükettikleri okaliptüs yapraklarında bulunan nemden karşıladıkları bilinmektedir. Ancak bazen yaprakların nem oranı yeterli olmadığından susuz kalan koalalar, hayatta kalamazlar. Bu nedenle, koalaların hayatta kalmak için suya olan ihtiyaçlarına dikkat edilmesi gerektiği önemlidir.

10. Koalalar Ortalama 14-18 Yıl Arasında Yaşarlar

Koalalar Ortalama 14-18 Yıl Arasında Yaşarlar
Koalalar Ortalama 14-18 Yıl Arasında Yaşarlar

Koalalar, doğal ortamlarında 20 yıla kadar yaşayabilen bir türdür. Ancak ne yazık ki birçok koala bu kadar şanslı değil. İngilizlerin Avustralya’ya yerleşmesinden önce koala sayısı yaklaşık 10 milyondu, ancak günümüzde nesli tükenmekte olan sevimli koalaların sayısı çeşitli nedenlere bağlı olarak oldukça azalmıştır. Bilim insanları, koalaların işlevsel olarak tükenmekte olduğunu açıklamıştır. Bunun nedeni, yaşayan yetişkin koala sayısının azalması ve kalan koalaların genetik gibi sebeplerden ötürü ölmesidir. En önemli sebeplerden biri de chlamydia enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon koala nüfusunun büyük bir kısmında görülmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan ve yaklaşık 250 gün süren Avustralya yangınları da koala nüfusunu oldukça olumsuz etkiledi. Günümüzde yaşayan koala sayısının 15.000 ila 28.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap