Anasayfa » IQ Seviyesi Her Yaşta Aynı Mıdır?

IQ Seviyesi Her Yaşta Aynı Mıdır?

by Sümeyye Akın

IQ Seviyesi Her Yaşta Aynı Mıdır? – İnsanlar yaşamları boyunca birbirleriyle rekabet etme konusuna oldukça güçlü bir eğilime sahiptirler. Sanat dallarında, akademik kariyerlerinde, politikada ya da ekonomide, yani kısaca hayata dair hemen hemen her alanında başka insanlar ile rekabet etmekten vazgeçmezler. Kendimizi diğer insanlarla kıyasladığımız en önemli şeylerden biriside zekadır.

İnsanlar farklı insanlarla kendi zekalarını kıyasladığı zaman genellikle kendilerini birçok insana göre daha zeki bulur.

Bir çok insan hayatları boyunca zeka seviyelerinin aynı kaldığına inanır, oysa bu bir yanılgıdan ibarettir. Bu düşüncenin yanlış olduğunu anlayabilmemiz için önce IQ testinin mantığını anlamamız gerekiyor.

IQ Testi Nedir?

Günümüzde kullanılmakta olan ve en iyi yöntem olarak kabul gören zeka ölçüm yöntemi IQ testidir. Testi uygulayan kişinin zekasını, nüfusun geri kalan bölümüne oranla mümkün olduğu kadar en doğru biçimde tahmin etmesi yöntemine dayanan bir test serisidir. Bu testlerde bulunan sorular gerçek bilgiler ya da matematiksel hesaplamalardan ziyade bilgi ve beceri odaklı sorulardan oluşur.

Uygulanmakta olan birçok IQ Testi; problem çözme, matematik, örüntü, rasyonellik ve akıl yürütme becerileri gibi alanlardaki yeterliklerin tespit edilmesine odaklanılmış sözel ve görsel sorulardan meydana gelir. Bu testlerde ki her türlü dezavantajın ortadan kaldırılabilmesi için testin kapsamı olabildiğince geniş tutulmaktadır.

IQ Testi, ortalama bir insan zekasını 100 puan olacak şekilde ölçeklendirir. Ayrıca bu testin standart sapması 15 olarak kabul edilir. Yani kısacası insanların büyük bölümünün zeka düzeyi birbirine oldukça yakındır.

Kişinin IQ testinden almış olduğu puanın, 100 sayısına olan uzaklığına ya da yakınlığına bakılarak kişinin zeka seviyesi, nüfusun geneliyle kıyaslanmış olur. Bu testin sonucunda, değerlendirme aralığı verilen ölçüte göre normal zeka seviyesi olarak kabul edilen aralık, 85-155 aralığıdır Zaten insanların büyük bölümü de bu aralıkta yer almaktadırlar.

En yüksek IQ puanının kime ait olduğu ya da kaç puan olduğu bilinmemektedir. Ancak yapılan varsayımlara göre puanın 255 ile 300 arası olduğu çıkarımları yapılabilmektedir.

IQ Seviyesi Her Yaşta Aynı Mıdır?
IQ Seviyesi Her Yaşta Aynı Mıdır?

IQ Seviyesinin Her Zaman Aynı Seviyede Olmamasının Sebepleri

IQ testlerinin sistemi ilk olarak 1900’lü yılların başlarında Alfret Binet tarafından geliştirilmiştir. Bu testin ortaya çıkış amacı, çocukların biyolojik yaşlarıyla, zeka katsayıları arasında ki farkları tespit edip, bu çocukların gelecek yıllardaki akademik başarılarını tahmin edebilmek istemeleridir.

Bu testin ortaya çıkış amacındaki yanlışlık ise, çocuğun o zaman ölçülen zeka düzeyinin tüm hayatı boyunca sürekli aynı kalacağı tezine dayanmasıdır. Günümüzde yapılmakta olan araştırmalar, zekanın çevresel koşullar ve beslenme ile de arasında bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır.

IQ puanları ve genler arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki zekanın ve entelektüel kapasitesinin sadece doğumla gelen bir özellik olmadığını; zeka seviyesinin çevresel, kültürel, sosyal ve ailesel değişkenlerden de etkilendiği ortaya koyulmuştur.

Zeka Gelişim evreleri de kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Örnek vermek gerekirse çocukların kendi yaşıtlarına göre daha erken veya daha geç boyunun uzaması gibi bilişsel gelişimde de farklılıklar bulunmaktadır.

4 yaşındaki bir çocuğun konuşma, okuma, yazma becerilerine sahip olması ileride kesin olarak yüksek zeka seviyesine sahip olacağı anlamı taşımamaktadır. Öyle ki tarih boyunca geç konuşan bir sürü dahi bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilir

Leave a Comment

Sonra Bakarım – Sosyal İçerik Platformu


Bütün Hakları Mahfuzdur ve Mahfuz Acı Verir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Kabul Et Detaylı Bilgi